جمعه, 24 آذر 1396

اين دفتر عهده دار جمع آورى اطلاعات يا انجام بررسى ، مطالعه و تحقيقات لازم مربوط به گزينش افراد و تاييد صلاحيت آنها از جهات اخلاقى ، سياسى عقيدتى ، علمى و تخصصى براى استخدام در دانشگاه آزاد اسلامى مى باشد  و هدف از گزينش جذب نيرو با اولويت بالاتر نسبت به نيروهاى همتراز خواهد بود.

اداره گزينش شامل مدير و 3 نفر پرسنل بوده كه داراى مدرك ليسانس هستند.

آدرس : قاسم آباد- بلوار اماميه 59- سازمان مركزى دانشگاه - اداره گزينش

شماره تماس : 6220016

حاضرين در سايت

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم