یکشنبه, 27 اسفند 1396
حوزه رياست دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
ساختمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

· استفادهاز دو عدد تابلو تبليغاتي ميادين بزرگ سطح شهر مشهد مثل ميدان 15 خرداد و ميدان آزادي

· نصب دستگاههاي پيام رسان در ورودي دانشكده ها و سازمان مركزي جهت رساندن پيام ضروري و تبليغي دانشگاه

· نصب چهار عدد تابلو تبليغاتي بزرگ 4* 3 در تمام وروديهاي مشهد با شعار و آرم دانشگاه

· تشكيل ميزگرد پرسش و پاسخ مسئولين دانشگاه با مردم از طريق صدا و سيماي استان

· استفاده از اساتيد بر جسته گروههاي مختلف آموزشي براي ارتباط خبري با رسانه ها

· پخش تيزر و زيرنويس از شبكه سراسري و توليد يك برنامه تلويزيوني از شبكهاستانيسيما در رابطه با تاثير فعاليت هاي دانشگاه

حاضرين در سايت

ما 9 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم