جمعه, 24 آذر 1396

دانشگاه آزاد اسلامى به عنوان يك نهاد علمى -  فرهنگى كه جايگاه معتبرى در آموزش عالى كشور دارد به منظور دست يابى به اهداف دانشگاه مى بايست از جايگاه والائى از آموزشهاى مداوم براى اساتيد و كاركنان خود برخوردار باشد تا بتواند گامهاى خدمت رسانى علمى و فرهنگى خود را به دانشگاه و به جامعه با افزايش توانمندى اساتيد ، مديران و كاركنان ، بهتر و موثرتر به انجام رساند.

دفتر مطالعات و آموزش نيروى انسانى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد درراستاى ارتقاء سطح كيفى كاركنان خود درسال 1382 ازجمله اولين مراكزآموزش ضمن خدمت نيروى انسانى در واحدهاى دانشگاه آزاد اسلامى است كه شروع به فعاليت نمود.

اين دفتر تاكنون بالغ بر 220 دوره و كارگاه را در سطوح مختلف واحد- منطقه اى و ملى برگزار كرده است كه از اين تعداد حدود 75 كارگاه مربوط به سال 87 مى باشد كه سال 87  پركارترين سال فعاليت اين دفتر از ابتدا تاسيس تاكنون مى باشد.

در سال 87 دفتر مطالعات و آموزش نيروى انسانى مجموعاً 18 كارگاه براى اعضاء هيات علمي،6كارگاه براى بورسيه ها، 9كارگاه براى مديران و 42 كارگاه براى كاركنان دانشگاه برگزار كرده است كه از اين تعداد 6 كارگاه در سطح منطقه اى و كشورى برگزار شده است.

عليرضا منظري

 

manzari

 

متولد 1346

 

دكترى زبان انگليسي

عضو هيات علمي و

رئيس دفتر توانمند سازى و آموزش هاى كاربردى

 

محسن رضائى عارفى

 

 

rezai

 

متولد   1361

 
 فوق ليسانس جغرافيا

كارشناس دفتر توانمند سازى و آموزش هاى كاربردى

 

 

 

 

 

 

 

 

حاضرين در سايت

ما 24 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم