سه شنبه, 01 اسفند 1396

اين دفتر انجام كليه امور حقوقي ازقبيل تهيه و تنظيم لوايح دفاعيع , پيش نويس قرار دادها , تنظيم اظهار نامه و دادخواست حضور در دادگاه ها و محاكم و تعقيب پرونده ها و دعاوي اداري,استخدامي و مسائل مرتبط با حقوق كار بين كارگر و كارفرما و نظاير آن را بر عهده دارد.

حاضرين در سايت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم