سه شنبه, 08 فروردين 1396
اين دفتر انجام امور حقوقي از قبيل تهيه و تنظيم لوايح دفائيه ، پيش نويس قراردادها ، تنظيم اظهارنامه و دادخواست حضور دردادگاهها و محاكم و تعقيب پرونده ها و دعاوى ادارى ، استخدامى و مسائل مرتبط  با حقوق كار بين كارگر و كارفرما و نظاير آن را بر عهده دارد .

حاضرين در سايت

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم