سه شنبه, 01 اسفند 1396

 

دكتر ناصر پريز

سال 1391 تا 1393

 

 

 

 

 

 

آدرس پست الكترونيكى: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

سوابق علمی:

Read More
ديپلم رياضی و فيزيک: از دبيرستان جهان علوم اردبيل در سال 1359 . 
ليسانس مهندسی برق – الكترونيك : دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1367. 
تز: طراحی و ساخت تقويت كننده باند پهن با مشخصات خاص (استاد راهنما: دکتر حسن آبادي). 
فوق ليسانس مهندسی برق – كنترل: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1370. 
تز:شناسايي پارامترهاي پرواز يك نوع هواپيماي RPV (استاد راهنما: پروفسور  دکتر شانه چي). 
دکترای(Phd) مهندسی برق – كنترل : دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسي مشهد در سال 1380. 
تز: سري مودال رويكردي نوين براي تحليل رفتار سيستمهاي غيرخطي (استاد راهنما: پروفسور دکتر شانه چي) 

سوابق و تجارب کاری:


1) مربی دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي از سال 1370 تا سال 1374. 
2) دانشیار دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي از سال 1380 تا كنون. 
3) تدريس در دانشگاه آزاد مشهد. 
4) تدريس در دانشگاه آزاد گناباد . 
5) تدريس در دانشگاه آزاد سبزوار و هیات علمی نیم وقت از سال 1374. 
6) تدريس در دانشگاه تربيت معلم سبزوار. 
7) معاونت گروه برق دانشكده مهندسي از سال 1380 تا سال 1383. 
8) مدير گروه برق دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي از سال 1383 تا سال 1386 . 
9) رئیس واحد استان خراسان رضوي  دانشگاه جامع علمي – كاربردي از سال 1386 تا خرداد 91. 
10) عضو شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه فردوسي از سال 1385 تا 1388. 
11) عضو كميته تحقيقات شركت برق نيروگاه مشهد از سال 1384 تاكنون. 
12) عضو شوراي ITS شهرداري مشهد از سال 1385 تا مهر 1387. 
13) عضو هيات تحريريه مجله علمي – پژوهشي دانشگاه تربيت معلم سبزوار از سال 1385 تاكنون. 
14) عضو كميته تخصصي گروه برق دانشگاه فردوسي از سال 1383 تا سال 1388.
15) عضو كميته تحصيلات تكميلي مركزي گروه برق دانشگاه فردوسي از سال 1383 تاكنون مهر 1390.
16) دبير چهارمين چشنواره ملي قران كريم دانشگاه جامع علمي – كاربردي.
17) برگزاري كارگاهاي آموزشي در دوازدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران.
18) برگزاري دومين المپياد مهندسي برق منطقه ای.

تالیفات:


ويرايش علمي کتاب: همدانی گلشن " پايداری ولتاژ سيستمهای قدرت "، 400 صفحه ، نشرآستان قدس رضوی ، سال انتشار 1385.

مقالات علمى پژوهشى داخلى و خارجى:


1) N. Pariz, H. Shanechi and E. Vahadi “Explaining and Validating Stressed Power Systems Behavior Using Modal Series” IEEE  Transactions on Power Systems, Jan2003.
2) H. Shanechi , N. Pariz and E. Vahadi “General Nonlinear Modal Representation of Large Scale Power Systems” , IEEE  Transactions on Power Systems, Aug 2003.
3) ناصر پریز، محمد حسن مدیر شانه چی و ابراهیم واحدی،" توسعه روش سری مودال برای تحلیل رفتار سیستمهای غیرخطی و کاربرد آن در سیستمهای قدرت تحت استرس" نشریه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد شماره 13، اول آذر سال 1380. 
4) A. Karimpour, R. Asgarian, N. Pariz, H. Khaloozadeh and O.P. Malik,” Det ermination of PSS location Based on the Control Structure Desin Indices”IAEEE, Vol.1, N0. 1, 2004.
5) M. Oloomi Buygi, H. Shanechi, G. Balzer, M. Shahidehpour, N. Pariz,” Network Planning in Unbundled Power Systems”, IEEE  Transactions on Power Systems, Aug 2006.
6) R. Shahnazi, H. Shanechi and  N. Pariz,” Position Control of Induction and DC Servomotors: A Novel Adaptive fuzzy PI Sliding Mod”, IEEE  Transactions on Energy Conversion, Nov 2006. 
7) Arman Kiani-B;Kia Fallahi;Naser Pariz; and Henry Leung” A chaotic secure communication scheme using fractional chaotic systems based on an extended fractional Kalman filter”, Elsevier,Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation xxx (Accepted 2007) 
8) A. Karsaz, H. Khaloozadeh and N. Pariz” Optimal Partitioned State Kalman Estimator for Maneuvering Target Tracking” Journal of Applied Sciences, 2008. 
9)  M.-R. Akbarzadeh-T, M. Davarynejad and N. Pariz,” Adaptive Fuzzy Fitness Granulation for Evolutionary OptimizationInternational Journal of Approximate Reasoning” International Journal of Approximate Reasoning 49 (2008) 523–538.
10) ناصر پریز و غلامرضا محمد دادی،"کاهش تعداد ماهواره ها در یک سیستم ناوبری ترکیبیGPS/INS بااستفاده از فیلتر ذره ای" نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران، جلد 19 شماره 10 الف، سال 1387.
11) H. Fatehi Marj, R. Asgharian and N. Pariz,” Controlling chaotic Rössler system via synchronization, using bifurcation parameter to choose desirable periodic orbit”, Journal of Applied Sciences, 2009
12) علي كارساز، علي خرمي، حميد خالوزاده و ناصر پريز،"فيلتر كالمن اصلاح شده براي رديابي هدف در مختصات سنسور بر اساس روش نويز معادل" نشريه علمي – پژوهشي امير كبير( براي چاپ قبول شده است) 
13) H. Fatehi Marj, R. Asgharian and N. Pariz,” Adaptive Control of chaotic Rössler system via synchronization”, Journal of Applied Sciences, 2009.
14) S. Soltani a, N. Pariz b, R. Ghazi,” Extending the Perturbation Technique to the Modal Representation of Nonlinear Systems” Electric Power Systems Research 79 (2009) 1209–1215.

16) حسن فاتحی مرج,رجب اصغریان قنادیزدی و ناصر پریز," کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری سیستم آشوبی روسلر باسنکرو ن کنندهPI  " مجله کنترل, جلد 3, شماره 1, بهار 88, صفحات 23-28.

17) سیدمصطفی کلامی هریس,ناصر پریز,محمدباقر نقیبی سیستانی," بررسی یادگیری تقویتی و خواص سیاست بهینه در مسائل جدولی " مجله کنترل, جلد 3, شماره 1, بهار 88, صفحات 1-11.

18) Ali Hessami, Hasan Shanechi, Ahad Kazemi and Naser Pariz,” An Investigation on the Performanceof Approximate Methods in the Representation of Stressed Power Systems” SCIENTIA IRANICA, Vol. 16, No. 1, June 2009.

19) ایمان ویسی، علی کریمپور، ناصر پریز و محمد تقی شاکری،"معرفی معیاری جدید برای تشخیص صرع در سیگنالهای الکتروانسفالوگرام نویزی و کوتاه مدت بر اساس تحلیل الگوهای ترتیبی" مجله فیزیک پزشکی ایران، دوره 7، شماره 1، بهار 89 . 
20) سپهر سلطانی، رضا قاضی و ناصر پریز،"رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخلهای غیر خطی در سیستمهای قدرت بزرگ تحت استرس"مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، جلد 39، شماره 1.
21) Ehsan Azimirad, Naser Pariz, and M. Bagher Naghibi Sistani, ” A Novel Fuzzy Model and Control of Single Intersection at Urban Traffic Network” IEEE SYSTEMS JOURNAL, VOL. 4, NO. 1, MARCH 2010.

22) Mohamad Hasan Bahari1, Naser Pariz1 and Ali Karsaz2,” HIGH MANEUVERING TARGET TRACKING USING A NOVEL HYBRID KALMAN FILTER-FUZZY LOGIC ARCHITECTURE” International Journal of Innovative ,Computing, Information and Control, Volume 6, Number 5, May 2010.
23)Alireza Faraji Armaki, Naser Pariz and Rajab Asgharian,”An algorithm for constructing nonsmooth Lyapunov functions for continuous nonlinear time invariant systems” Journal of Control, Vol. 3, No. 2, summer 2009.
24) Mohamad Hasan Bahari* and Naser Pariz,”High maneuvering target tracking using an inputestimation technique associated with fuzzy forgetting factor” Scientific Research and Essay Vol.4 (10), pp. 936-945, October, 2009.
25) Mohamad Hasan Bahari, Mohammad Bagher Naghibi Sistani and Naser Pariz,”Intelligent fading memory for high maneuvering target tracking” International Journal of Physical Sciences Vol. 4 (10), pp. 548-554, October, 2009.
26) Reza Shahnazi , Naser Pariz and  Ali Vahidian Kamyad,”Adaptive fuzzy output feedback control for a class of uncertain nonlinear systems with unknown backlash-like hysteresis” Elsevier, Commun Nonlinear Sci Numer Simulat 15 (2010) 2206–2221.

27) امیرعلی مهاجرپور , علی کریم پور , ناصر پریز , بررسی و مقایسه روشهای مختلف شبیه سازی سیستمهای کنترل شبکه, مهندسی برق مجلسی-دانشگاه آزاد, دوره (4), شماره (1), سال (2008-4), صفحات (71-82) 

28) رضا شهنازی , ناصر پریز , علی وحیدیان کامیاد , کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی, کنترل-انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2010-2), صفحات (65-75)

29) علی کرمی ملائی , ناصر پریز , محمد حسن مدیر شانه چی , کنترل حالت لغزشی مرتبه بالای سیستمهای غیرخطی با بهره سوییچینگ تطبیقی, کنترل-انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران, دوره (3), شماره (4), سال (2010-2), صفحات (11-25)

30) ریحانه کاردهی مقدم , ناصر پریز , حسن مدیر شانه چی , علی وحیدیان کامیاد , افزایش زمان بحرانی سیستمهای غیر خطی بوسیله گسترش جهت دار ناحیه جذب, کنترل-انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران, دوره (4), شماره (2), سال (2010-8), صفحات (1-10)

31) حامد ملااحمدیان کاسب , علی کریم پور , ناصر پریز , پایدارسازی و کنترل سیستم های خطی سوئیچ شونده با قانون کلیدزنی مقید به حالت-ورودی منطقی: دیدگاه مبتنی بر نامساوی های ماتریسی خطی, کنترل-انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق ایران, دوره (5), شماره (2), سال (2011-9), صفحات (12-21)

A. Hessami Naghshbandy , H. Shanechi , A. Kazemi , Naser Pariz , An Investigation on the Performanceof Approximate Methods in theRepresentation of Stressed Power Systems, Scientia Iranica, Volume (16), No (1), Year (2009-6), Pages (74-83)
S. Soltani, Naser Pariz , Reza Ghazi , Application of Modal Series Method to Analyse the Nonlinear Behaviour of Power Systems Equipped with UPFC, International Review of Electrical Engineering-IREE, Volume (4), No (5), Year (2009-10), Pages (898-906)
Alireza faraji armaki , Naser Pariz R. Asgharian , CONSTRUCTION OF NONPATHOLOGICAL LYAPUNOV FUNCTIONS FOR DISCONTINUOUS SYSTEMSWITH CARATHEODORY, Asian Journal of Control, Volume (14), No (3), Year (2012-5), Pages (1-4)
Amin Jajarmi , Naser Pariz , Ali Vahidian Kamyad , Sohrab Efati , A Novel Modal Series Representation Approach to Solve a Class of Nonlinear Optimal Control Problems, International Journal of Innovative, Computing, Information and Control, Volume (7), No (2), Year (2011-2), Pages (501-510)
Reza Shahnazi , Naser Pariz , Ali Vahidian Kamyad , Observer-based Adaptive fuzzy control of time-delay uncertain nonlinear systems, Asian Journal of Control, Volume (13), No (3), Year (2010-12), Pages (1-4)
Amin Jajarmi , Naser Pariz , Sohrab Efati , Ali Vahidian Kamyad , Solving infinite horizon nonlinear optimal control problems using an extended modal series method, Journal of Zhejiang University-C: Computers & Electronics, Volume (12), No (8), Year (2011-4), Pages (667-677)
Amin Jajarmi , Naser Pariz , Sohrab Efati , Ali Vahidian Kamyad , Infinite horizon optimal control for nonlinear interconnected large-scale dynamical systems with an application to optimal attitude control, Asian Journal of Control, Volume (15), No (6), Year (2013-11), Pages (1-12)
Ali karami mollaee , Naser Pariz , H. M. Shanechi , Position Control of Servomotors Using Neural Dynamic Sliding Mode, Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Volume (133), No (1), Year (2011-11), Pages (610141-610149)

مقالات ارايه شده در  كنفرانسهاى داخلى و خارجى:


1) A. Mohammadi, N. Pariz, and H. Shanechi,”Identification of Modal Series Model of Nonlinear Systems Based on Subspace Algorithms” 13th Iranian Conference in Electrical Engineering, Zanjan, Iran, May 2005.
2) A. Mohammadi, N. Pariz and H. Shanechi, “State Estimation of Nonlinear Systems Using Modal Series”13th Iranian Conference in Electrical Engineering, ICEE 2005, Zanjan, Iran, May 2005.
3) R. Shahnazi, H. Shanechi and N. Pariz,” Position Control of Induction and DC Servomotors: A Novel Adaptive Fuzzy PI Sliding Mode Control” PES, Montreal, Canada, 2006
4) A. Mohammadi, N. Pariz, H. Shanechi, M. Hesamzadeh, H. Seifi, and H. Keivani “A Novel Approach to Power System State Estimation and Controller Design”, the Fifth IASTED Conference on Power and Energy Systems, Malaga, Spain, June 2005. 
5) A. Mohammadi, N. Pariz, H. Shanechi, and H. Keivani,” A Novel Approach to Nonlinear System Modeling and Identification Using Modal Series”, the Fifth IASTED Conference on Power and Energy Systems”, Malaga, Spain, June 2005. 
6) A. Mohammadi, N. Pariz, and H. Shanechi ,”A New Nonlinear System Modeling and Identification Method Based on Modal Series” 13th Annual (International) Mechanical Engineering Conference, Esfahan, Iran, May 2005,
7) A. Mohammadi, N. Pariz, and H. Shanechi,” Nonlinear System State Estimation and Controller Design Using Modal Series” 13th Annual (International) Mechanical Engineering Conference, Esfahan, Iran, May 2005.
8) Danyal Bustan, Hoda Moodi,N. Pariz and Nika Azmoodeh,” A Fuzzy Inference Method for Systems with Large Number of Rules” NAFIPS, Montreal, Canada, 2006
9) R.K.Moghaddam, N. Pariz and A.V.Kamyad,“A NEW APROACH FOR CONTROLLING THERMAL DOSE IN HYPERTHERMIA TREATMENT” ICBME2004, Thran, Iran, 2004
10) A. Karimpour, R. Asgarian, N. Pariz, H. Khaloozadeh and O.P. Malik,“Control Structure Design in Power Systems” ICEE2004, Mashhad, Iran, 2004
11) Zakarya Norouzi, N. Pariz and A. Karimpour,Design of A Variable Structure Controller To Pneumatic MuscleActuator or Using Moving Sliding Surfaces” ICEE 2005, Zanjan, Iran, 2005
12) A. Abdollahi, N. Pariz and H. Shanechi,“Analysis of the Equations of Motion of a Cylindrical Robot Using Extended Modal Series Method” the 11th Iranian Conference in Electrical Engineering ICEE 2003, Shiraz, Iran, May 2003
13) J. A. Esfahani, N. Pariz, H. Shanechi and  A. Abdollahi,“Modal Series Solution of Boundary Layer along a Plate” 4th Conference of Iranian Aerospace Society, Tehran, Iran, February 2003
14) R.K.Moghaddam, N. Pariz, and A.V.Kamyad,“A New  Fuzzy Algorithm to Measure Quality of Life in Cacer Patients” ICfs2004, Thran, Iran , 2004
15) Nasibeh Amiri, N. Pariz and H. Shanechi,“Modal Series Coefficients Estimation by LMI-based Approachfor Nonlinear Systems Identification” SICE-ICCAS 2006, Busan, Korea, 2006
16) M.R. zibayi, N. Pariz and M. R. Akbarzadeh,“A Fuzzy Logic Controller for Regulator problemswith time-varying delays and uncertainties” ICEE2005, Zanjan, Iran 2005
17) Reza Shahnazi ,N. Pariz and A. Karimpour,“LOCAL UNIFORM EXPONENTIAL STABILIZATION OF A CLASS OF NONLINEAR NON-AUTONOMOUS SYSTEMS” ELECO2005, Bursa-TURKEY, 2005. 
18) A. Karsaz., H. Khaloozadeh and N. Pariz,”A New Algorithm Based on Generalized Target Maneuver Detection” 2007 IEEE  International Conference on Control and Automation Guangzhou, CHINA, 2007
19) A. Karsaz, N. Pariz, H. Khaloozadeh, and A. Khorami,” Coordinates Transformation for Target Maneuver Detection” 1-4244-0818-0/07/$20.00 ©2007 IEEE, 2007, IEEE International Conference on Control and Automation Guangzhou, CHINA 
20) Ali Abdollahi, N. Pariz and H. Shanechi”, Modal Series Method for Nonautonomous Nonlinear Systems” , 1-4244-0443-6/07/$20.00 ©2007 IEEE 16th IEEE International Conference on Control Applications, Singapore.
21) M. Davarynejad, M.-R. Akbarzadeh-T and N. Pariz”, Adaptive Fuzzy Fitness Granulation in Structural Optimization Problems “1-4244-0441-X/07/$20.00 ©2007 IEEE., 22nd IEEE International Symposium on Intelligent Control, Singapore
22) M. Davarynejad, M.-R. Akbarzadeh-T and N. Pariz”A Novel General Framework for Evolutionary Optimization: Adaptive Fuzzy Fitness Granulation”1-4244-1340-0/07$25.00 c2007 IEEE, 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC 2007)
23) A. Jajarmi,  F. Marj, R. Shahnazi and N. Pariz,"A Novel Hybrid Structure and Criteria in Modeling and Identification" First Congreas on Inteligent and Fuzy Systems, Mashhad, Iran, 1386.
24) J. A. Esfahani, N. Pariz and A. Abdollahi,"boundary Layer along a Plate"Tehran, IranFebruary 2003
25) A. Abdollahi, N. Pariz, and H. Shanechi, "Analysis of the Equations of Motion of a Cylindrical Robot Using Extended Modal Series Method"the 11th Iranian Conference in Electrical Engineering ICEE 2003, Shiraz, Iran, May 2003
26) M. R. Akbarzadeh-T, K. J. Emami and N. Pariz,"Adaptive Discrete-Time Fuzzy Sliding mode Control for anti-Lock Braking Systems"FLINT 2002, Annual Meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society Proceedings, 2002
27) A. Abdollahi, N. Pariz, J. Abolfazli-E and M. H. Shanechi,"An Approximate Exponential Solution of Boundary Layer along a Plate Using Modal Series Approach"the 5th Seminar of Differential Equations and Dynamical Systems, ,guilan University, ,2002
28) R.K.Moghaddam, N.Pariz and A.V.Kamyad,"A NEW APROACH FOR CONTROLLING THERMAL DOSE IN HYPERTHERMIA TREATMENT
11th Iranian Conference on Biomedical Engineering,, Iran February 2004
29) R.K.Moghaddam, A.V.Kamyad, N.Pariz and M.M. Koushyar,"A NEW Fuzy Algorithm to Measure Quality of Life in Cancer Patients
5th Iranian Conference on Fuzy Systems, Iran, ,2004
30) G.R. Mohammaddadi and N. Pariz,"Position Estimation of a Hybrid GPS/INS Navigation System with Particle filtering"11th Iranian Conference in Electrical Engineering, ICEE 2003, (Farsi),Shiraz,Iran, May 2003,
31) N. Pariz and G.R. Mohammaddadi,"Particle filtering in Navigation Systems"12th Iranian Conference in Electrical Engineering, ICEE 2004,  Mashhad,Iran  May 2004 (Farsi)
31) N. Pariz and M. B. Menhaj,"Motion Control of Robot arms to displace objects with unknown but bounded masses"6th Iranian Conference in Electrical Engineering, ICEE 1998, , (Farsi), Tehran,Iran, May 1998
32) پریز و محمد دادی،"فیلتر ذره ای در ناوبری" ICEE2004، مشهد،  ,ايران.
33) ناصر پریز، نسیبه امیری و نجمه اقبال،"محاسبه ضرايب سري مودال پاسخ ورودي صفر سيستمهاي غيرخطي به کمک نامساويهاي ماتريسي خطي"،SME2005، اصفهان، ایران.
34) ساداتی ، خالوزاده و پریز،" كنترل مدل پيش بين مقاوم يك مخزن راكتور با عدم قطعيتpolytopic" ،ICEE2006، تهران، ایران.
35) کیانی، محمدیان، پریز و اکبرزاده،" پیش بینی سریهای زمانی آشوبگرا مبتنی بر ترکیب تبدیل موجک و شبکه های تطبیقی عصبی-فازی" ICEE2006، تهران، ایران.
36) ربیعی و پریز،"  سنکرو نسازی کامل سیستم آشوبی همسان شدهبا سیستم های لورنز و چن" دومین همایش آشوب و سیست مهای دینامیکی غیرخطی، تهران، ایران، 1384.
37) پریز و بوستان،" تحلیل ofline سیگنالهای ارتعاشی جهت تشخیص عیوب مکانیکی با استفاده از تحلیل موجک و روشهای حسابگری نرم" RCEE2006، کناباد، ایران.
38) مهاجرپور، کریمپور، پریز و مالک،" پایداری در سیستمهای کنترل شبکه" RCEE2006، کناباد، ایران.
39) پریز، مالک و مهاجرپور،" طراحی کنترل روباست H برای سیستمهای پارامتری خطی متغیر" CEE2006، کناباد، ایران.
40) امینی و پریز،" کنترل فشار دستگاه تنفس با استفاده از کنترلگر تطبیقی غیر مستقیم"RCEE2006، کناباد، ایران.
41) مالک و پریز،" طراحی کنترل LPV برای سیستم تقلیق نیمه اکتیو", Isfahan, ISME2006 Iran.
42) مهاجرپور، کریمپور و پریز،" مدل سازی و بررسی اثرات سیستمهای کنترل شبکه در سیستمهای قدرت و الگوریتم تحلیل" هفتمین کنفرانس تخصصی برق ، تهران، ایران، 1385.
43) مالک و پریز،" محافظت سازه های در معرض زلزله با بکارگیری دمپرهای نیمه - اکتیو کنترل شده با کنترلر خطی پارامتر متغیر روباست "پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران،1386.
44) مالک، پریز و کریمپور،" پردازش تصویر با استفاده از معادلات دیفرانسیل مرتبه کسری" چهاردهمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، مشهد، 1385.
45) مهاجرپور، کریمپور ؛، پریز و مالک،" تخمین تاخیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات" اولین همایش منطقه ای مرزهای دانش در مهندسی برق و کامپیوتر،1385.
46) مالک و پریز،" بهبود عملکرد ویلچر با استفاده از سیستم تعلیق اکتیو کنترل شده با کنترلر فازی"اولین همایش منطقه ای مرزهای دانش در مهندسی برق و کامپیوتر، 1385.
47) مالک، پريز، مهاجرپور و کریمپور، "تخمین حالات در سیستمهای توصیف شده با مشتقات مرتبه کسری"اولین همایش منطقه ای مرزهای دانش در مهندسی برق و کامپیوتر، 1385.
48) باقرزاده و پريز،"گردآوری و بررسی تکنولوژی پیگهای و روشهای بازرسی داخلی خطوط لوله و مقایسه آنها و انتخاب بهترین روش برای آشکار سازی عیب خاص" اولین همایش منطقه ای مرزهای دانش در مهندسی برق و کامپیوتر، 1385.
49) نایبی، پریز و پوررضا،" ردیابی سه بعدی اشیای صلب به کمک یک دوربین و بررسی اثر عوامل خطا  خاص" پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، 1386.
50) هاشم زاده،پريز ، کريمپور و مسچی،"طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفراسیل ترانسفورماتور" دومین کنفرانی تخصصی حفاظت و کنترل، تهران، 1386.
51) هاشم زاده، پريز ، کريمپور و مسچی، طراحی یک الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روش ANFISجهت حفاظت دیفراسیل ترانسفورماتور" کنفرانس ملی مهندسی برق ، نجف آباد، 1386.
52) علومی، کریمپور و پریز،" بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران" PSC2006، تهران، ایران. 
53) کلامی و پریز،"  تاثير ميزان جمعيت و ضرايب يادگيري در عملكرد الگوريتم PSO" سومین کنفرانس فنآوری اطلاعات و دانش، مشهد، ايران، 1386.
54) سیدمصطفی کلامی هریس , ناصر پریز , محمدباقر نقیبی سیستانی , تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال , دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , 2008-10-28
55) ناصر پریز , علی کریم پور , طراحی یک الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روشANFISجهت حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور , کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد NEEC2008 , 2008-03-05
56) ناصر پریز , علی کریم پور , طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور , دومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل , 2008-01-07
57) امین حق جو , ناصر پریز , علی کریم پور , تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل , هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2009-05-12
58) دانیال بوستان , ناصر پریز , تحلیل سیگنالهای ارتعاشی به کمک تبدیل فوریه زمان کوتاه شبکه عصبی و استنتاج فازی برای شناسایی نوع و شدت اسیب در بلبرینگ , شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک ISME2008 , 2008-05-13
59) روح الامین زینلی داورانی , رضا قاضی , ناصر پریز , تحلیل مدال خطی تداخل SVC پیچشی با در نظر گرفتن اثر مدلسازی و پارامترهای سیستم کنترل , بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق , 2010-11-08 
60) علی ایزدی پور , محمدباقر نقیبی سیستانی , ناصر پریز , اعمال یادگیری تقویتی جهت طراحی مسیر در مساله مکان یابی و تهیه همزمان نقشه ربات متحرک با استفاده از معیار SSE , سومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند , 2009-07-15    
61) فریده چراغی شامی , ناصر پریز , کنترل مخرن راکتور همزن پیوسته دو جداره با استفاده از کنترل پیش بین , اولین همایش منطقه ای مهندسی برق , 2010-12-01    
62) فریده چراغی شامی , ناصر پریز , اعمال کنترل پیش بین مقاوم به ژنراتور DC تحریک مستقل بمنظور طراحی منبع جریان توان بالا , نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17    
Naser Pariz , گلمکانی , خرسند , Fuzzy Surrogates in Fitness Function Approximation for , شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران ICEE2008 , 2008-05-13
Reza Ghazi , Majid Gharebaghi , Naser Pariz , Application of Modal Series Method to Place Power System Stabilizers in Stressed Power Systems , The 44th International Universities Power Engineering Conference-UPEC2009 , 2009-09-01
Alireza Rowhanimanesh , Ali Karimpour , Naser Pariz , Optimal Path Planning for Controllability of Switched Linear Systems Using Multi-level Constrained GA , Applications of Soft Computing , 2009-08-14
Arman Kiani Bejestani , Ali Karimpour , Naser Pariz , NULL NULL , Robust Stability of the Fractional Order LQG Controllers , 17th Iranian Conference on Electrical Engineering-ICEE 2009 , 2009-05-12
Khatereh Sokhanvar , Ali Karimpour , Naser Pariz , Optimal Stabilizable Switching Law for Switched Linear SystemsUsing GA , 17th Iranian Conference on Electrical Engineering-ICEE 2009 , 2009-05-12
مجبد علومی بایگی , Ali Karimpour , Naser Pariz , Pss design in conjunction with scaling effect , هفدهمین کنفرانس بین المللی برق , 2002-10-15
مجید علومی بایگی , Ali Karimpour , Naser Pariz , A computational tool for dispatching units in pool-based electricity markets , Ipec 2007 , 2007-12-03
Naser Pariz , Amin Jajarmi , Ali Karimpour , Sufficient Conditions for Stabilizability of Switched Linear Systems with Sub-optimal Convergence Rate , IEEE conference , 2009-02-03
Seyyed Mostapha Kalami , Mohammad Bagher Naghibi Sistani , Naser Pariz , Using control theory for analysis of reinforcement learning and optimal policy properties in grid-world problems , 5th International Conference on Intelligent Computing, ICIC 2009 , 2009-09-16
mehran mazandarani , Ali Vahidian Kamyad , Naser Pariz , Fuzzy Optimal Control under Generalized Differentiability of Fuzzy-number-valued Functions , 4th International Conference of Iranian Operations Research Society , 2011-04-18
Amin Jajarmi , حمید رضا رمضان پور , Naser Pariz , Ali Vahidian Kamyad , A Novel Computational Approach to Solve Nonlinear Boundary Value Problems Using Extended Modal Series Method , نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17
komeil nosrati , علی شکوه رستمی , Naser Pariz , اسد عازمی , Chaos Synchronization of Fractional-Order Lorenz System wi Unscented Kalman Filter , نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2011-05-17

طرح های پژوهشی:


1) "تحليل رفتار سيستمهای قدرت تحت استرس با استفاده از تکنيک اختلال حول نقطه کار" دانشگاه فردوسی
2) "طراحی ونصب ثبات لرزش یاتاقانهای اصلی در واحدهای F5 "شرکت برق منطقه ای خراسان 
3) "طراحي ونصب يك عدد سنسور مناسب برروي آب خروجي از سافتنرهاي بويلرجهت كنترل دقيق ميزان سختي آب به صورت ON LINE وامكان ايجاد آلارم يا تريپ بويلر "شرکت برق منطقه ای خراسان 
4) "بررسی تأثيرات بازار برق ايران بر روی روشهای برنامه ريزی صنعت برق"شرکت برق منطقه ای خراسان 
5) "تعيين مدل مناسب برای برآورد بار بخش صنعت "شرکت برق منطقه ای خراسان 
6) "تجهيز دستگاههای پرس به سيستم كنترل ديجيتالی جهت اعمال فشار معين و تنظيم كورس"ساپکو 
7) "ارائه طريق جهت تعويض تغذيه داخلی به روش اتومات از واحد 2 به 4 و بالعکس و در مدار قراردادن ديزل کمکی در زمان بی برق شدن نيروگاه "شرکت برق منطقه ای خراسان 
8) "اندازه گيری ضخامت محصول بصورت پيوسته در خط توليد"ساپکو 
9) "ساخت دستگاه فلزیاب در خط تولید عایق" ساپکو
10) "كاهش تلفات خطوط انتقال منطقه خراسان" شرکت برق منطقه ای خراسان
11) "تهيه برنامه اجرايي بازار برق ايران" شركت مهام شرق 
12) "اتوماسيون كارخانه كيك نان قدس رضوي" دانشگاه فردوسي
13) "طراحي و ساخت سيستم تست ترمز" سركت سها طوس، سايپا
14) "امکان سنجی طراحی و ساخت سیستم تشخیص چربی داخل کپسولهای اکسیژن در کارخانجات تولید اکسیژن" صنايع و معادن، دانشگاه فردوسي.
15) "ناظر طرح مطالعات برنامه ريزي و توسعه مركز كنترل ترافيك مشهد" دانشگاه فردوسي
16) "امكان سنجي طراحي و ساخت سيستم جداساز و بسته بندي قطعات بي سيم" بسيج اساتيد، دانشگاه فردوسي
16) " تهیه نقشه راه در معادلات اصابت" معاونت پِژوهشی دانشگاه فردوسی
17) " طراحی و توسعه معادلات اصابت" معاونت پِژوهشی دانشگاه فردوسی
سابقه تدريس:
دروس كارشناسي: الکترومغناطيس مهندسي ، رياضي مهندسي ، مدار های الکتريکی 1و2 ، كنترل مدرن ، كنترل خطي ، كنترل صنعتي ، ابزار دقيق ، كنترل غيرخطي و ديجيتال ، مدارهاي منطقي ، سيگنال و سيستم، اجزاي كامپيوتر
دروس تحصيلات تكميلي: كنترل غيرخطي ، كنترل بهينه ، شناسايي سيستمها ، رياضي مهندسي پيشرفته ، سيستمهاي هايبريد

جوايز:


1) رتبه اول پژوهشی در گروه فنی مهندسی در پنچمين جشنواره فردوسی
2) رتبه اول راهنمايي پايان نامه در گروه فنی مهندسی در ششمين جشنواره فردوسی
3) پژوهشکر برتر سال 1389 دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

تعدادى از پروژه هاى كارشناسى به اتمام رسيده:
1) طراحی و ساخت شبيه ساز هليکوپتر
2) طراحی و ساخت سیستمهای حرکت بساوایی
3) طراحی و ساخت دستگاه اندازه گيری فليکر ولتاژ
4) طراحی و ساخت سيستم کنترل گوی معلق
5) طراحی و ساخت سيستم کنترل سرعت با محور انعطاف پذیر
6) طراحی و ساخت دستگاه تست oil pump
7) طراحی و ساخت سيستم ترمز ضد قفل
8) طراحی و ساخت سيستم کنترل دمای کوره
9) تخمين پارامترهای مدل گسترده  تابع انتقال ترانسهاي قدرت از روي داده هاي فيزيكي
10) تخمين تابع انتقال ترانسهاي قدرت در حوزه فركانس از روي داده هاي فيزيكي
11) طراحی و ساخت سيستم  کنترل پاندول معلق
12) طراحی و ساخت سيستم جمع آوری اطلاعات زيست محيطي جانوران
13) طراحی و ساخت راديو مودم
14) طراحی و ساخت اف-اف بی سيم با امکانات ويژه
15) طراحی و ساخت سيستم تشخيص قطعات قلزی
16) طراحی و ساخت سيستم كنترل وسايل منزل از طريق خطوط تلفن
17) طراحی و ساخت رادار صوتي
18) طراحی و ساخت سيستم سيستم ردياب خورشيد
19) طراحی و ساخت موتور الكتريكي با حركت خطي
20) طراحی و ساخت سيستم فروشنده اتوماتيك
21) طراحی و ساخت سيستم دزدگير براي كتابخانه ها
پروژه هاي تحصيلات تكميلي به اتمام رسيده: 
1) "سنکرون سازی کامل سیستمهای آشفته" زهرا ربیعی، 1384. (كارشناسي ارشد)
2) "طراحی کنترل کننده عصبی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای غیرخطی" مجتبی حسینی، رستمی،1384. (كارشناسي ارشد)
3) "سیستمهای پشتیبانی تصمیم سلسله مراتبی با استفاده از منطق فازی"محمد رضا زیبایی، 1385. (كارشناسي ارشد)
4) "شناسایی و تخمین سیستمهای غیرخطی با استفاده از سری مودال"نسیبه امیری، 1385. (كارشناسي ارشد)
5) "مقابله با پیش آگاهی از سیستم و ارزش در کنتر ل مد لغزشی" رضا شهنازی، 1385. (كارشناسي ارشد)
6) "پیش بینی سریهای زمانی با استفاده از روشهای دسته بندی در حوزه موجک" خاطره سخنور، 1386. (كارشناسي ارشد)
7) "تخمین حالت در سیستمهای هیپرید با استفاده از منطق فازی" الهام نوروزی، 1385. (كارشناسي ارشد)
8) "تحلیل سیگنالهای ارتعاشی جهت تشخیص عیب در بلبرینگ" دانیال بوستان، 1385. (كارشناسي ارشد)
9) "بررسی تاثیر مدهای غیرخطی بر تشدید زیر سنکرون" فرامرز صبوری، 1383. (كارشناسي ارشد)
10) "کنترل دوز گرمایی در گرما درمانی تومر به وسیله آلتراسوند" ریحانه کاردهی مقدم، 1383. (كارشناسي ارشد)
11) "شناسایی سامانه های غیرخطی با استفاده از سری مودال" علی اکبر محمدی، 1383. (كارشناسي ارشد)
12) "سیستم کنترل حذف فعال نویز" ذکریا نوروزی، 1383. (كارشناسي ارشد)
13) "مدل سازی و کنترل LPV هواپیمای F16" نجمه اقبال، 1383. (كارشناسي ارشد)
14) "بررسی پایداری سیستمهای مرتبه کسری" محمد هادی مالک، 1386. (كارشناسي ارشد)
15) "تشخیص تغییرات دینامیکی در سیستمهای غیرخطی با استفاده از آنالیز سزی زمانی" ایمان ویسی، 1386. (كارشناسي ارشد)
16) "رفتار خطی پارامتری سراسری سیستم های غیر خطی" امین جاجرمی، 1386. (كارشناسي ارشد)
17) "دانه بندی فازی تطبیقی تابع برازندگی در الگوریتمهای تکاملی" محسن داوری نژِاد، 1386. (كارشناسي ارشد)
18) "طراحی اتوپایلوت نگهدارنده زوایای هواپیما با استفاده از گنترل فازی" امیر حسین امینی، 1385. (كارشناسي ارشد)
19) "کاهش درجه مدل سیستمهای غیرخطی معین درجه بالا بااستفاده از سری مودال" مهسان توکلی، 1386. (كارشناسي ارشد)
20) "پيش بيني آريتمي PAF به کمک مدلسازي قسمتي از سيگنال ECG" مهناز اروانه ، 1386. (كارشناسي ارشد)
21) " ردیابی سه‌بعدی اشیای صلب با چند دوربین" امیر حسین نایبی استانه، 1386. (كارشناسي ارشد)
22) " بررسی مدل و دینامیکهای حرکت پیگ و طراحی کنترلر سرعت" محمد باقرزاده چهارچوبی، 1386. (كارشناسي ارشد)
23) " تعمیم روش سری مودال برای تحلیل سیستم های غیرخطی" علی عبدالهی،1382. (كارشناسي ارشد)
24) "فیلترهای جریی در ناوبری" غلامرضا محمد دادی، 1381. (كارشناسي ارشد)
25)"طراحی و مقایسه الگوریتم تشخیص خطا در ترانسفورماتور" احسان هاشم زاده، 1387. (كارشناسي ارشد)
26) " ارایه یک روش نوین برای تحلیل سیستم ها و مدارات غیر خطی بر پایه سری مودال" محمود خطیبی، 1386. (كارشناسي ارشد)
27) " ردیابی و تخمین پارامترهای اهداف راداری مانور بالا" علی کارساز، 1387. (دكترا)
28) " تاثیر پیوندهای ارتباطی بر سنکرون سازی شبکه نوسانگرها و بررسی اثر تاخیر ارتباطی" یاسمن مظفری جوین 1390(كارشناسي ارشد)
29) "سنکرون سازی دو سیستم آشوب مرتبه کسری با عدم قطعیت و اغتشاش" سمیرا رفیعی 1388(كارشناسي ارشد)
30) "ساخت توابع لیاپانوف برای سیستم های نامتغیر با زمان با حل کرتیودوری" علیرضا فرجی ارمکی 1389(دكترا)
31) "ردیابی اهداف مانوردار در شبکه حسگر بیسیم" محمدحسن بهاری 1388(كارشناسي ارشد)
32) "تخمین و گسترش ناحیه جذب سیستمهای غیر خطی" ریحانه کاردهی مقدم 1389(دكترا)
33) "طراحی مسیر در مساله نقشه یابی و مکان یابی ربات متحرک" علی ایزدی پور 1388(كارشناسي ارشد)
34) "کاهش وزوز در کنترل حالت لغزشی" علی کرمی ملائی 1389(دكترا)
35) "سنکرون‌سازی سیستم‌های آشوبناک مرتبه صحیح و کسری به همراه کاربرد آن در مخابرات امن با استفاده از رؤیتگر بهینه فیلتر کالمن Unscented (UKF)" کمیل نصرتی (كارشناسي ارشد)1389
36) "رهیافتی نو برای حل تقریبی مساله پیدا کردن ماتریس اساسی سیستم های خطی متغیر با زمان فازی" مهران مازندرانی 1389(كارشناسي ارشد)
37) "کاهش زمان نشست در کنترل‏کننده‏های تاخیر زمانی برای کلاس خاص از سیستم‏های آشوبگونه" حسن فاتحی مرج 1388( مشاور – دکترا)
38) "مقایسه روش های مختلف سنکرون سازی اسیلاتورهای گره SA و AV در قلب" مهنوش شجیعی 1387(كارشناسي ارشد)
39) "کنترل بهینه رشد تومورهای سرطانی به روش شیمی درمانی" دل افروز حامی 1387(كارشناسي ارشد)
40) "تحلیل یادگیری تقویتی در محیطهای مارکوف به صورت دینامیک های گسسته – زمان" کلامی هریس 1387(كارشناسي ارشد)
41) "تئوری اشوب و سنکرون سازی در سیستم های دینامیکی غیرخطی مرتبه کسری" آرمان کیانی 1387(كارشناسي ارشد)
42) "کنترل فازی دو زمانه یک تقاطع شهری" احسان عظیمی راد (كارشناسي ارشد)1388
43) "تعیین توالی بهینه درمان کاهش دوره ای نووفیل با استفاده از الگوریتم پنتیک" امین حق جو 1388(كارشناسي ارشد)
44) "رهیافت فازی تطبیقی برای کنترل فیدبک خروجی سیستم های غیرخطی و غیرقطعی" رضا شهنازی 1388(دكترا)
45) "طراحی فیدبک خروجی کنترل پیش بین مقاوم برای سیستم های خطی مقید" چراغی شامی 1390(كارشناسي ارشد)
46) "کنترل جمعیت ویروس ها در بیماران مبتلا به HIV با استفاده از یادگیری تقویتی" شجاع رضوی 1390(كارشناسي ارشد)


 

حاضرين در سايت

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم