شنبه, 07 اسفند 1395

رياست پيشين دانشگاه

 

دكتر ناصر پريز

سال 1391 تا 1393

 

 

 

 

ادامه مطلب: دكتر پريز

آقاى عبدالمجيد حلمى

سال 1361 تا سال 1391

حاضرين در سايت

ما 6 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم