جمعه, 24 آذر 1396

محمد رضا بخش امين

متولد 1353

 فوق ليسانس

رئيس دفتر حوزه رياست

 

 

bakhshamin

 

 

 

مجيد اسدى

 

متولد 1359

 

فوق ليسانس

 

مسئول پيگيرى دفتر رياست

 

 

asad

 

حميدرضا رمضان زاده

متولد 1351

ديپلم

مسئول امور دفترى 

 

 

ramezanzadeh

 

حاضرين در سايت

ما 22 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم