جمعه, 24 آذر 1396

نرغ خدمات در مركز رفاهي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

 

نوع غذا

قيمت غذا

همكاران(ريال)

قيمت غذا براي سايرين(ريال)

نوع غذا

قيمت غذا همكاران(ريال)

قيمت غذابراي سايرين(ريال)

چلو گوشت

170.000

175.000

كوبيده هر سيخ

50.000

55.000

چلو كباب كوبيده

90.000

95.000

شنيسل مرغ بامخلفات

85.000

95.000

چلو كباب بختياري با گوشت گوسفند

165.000

170.000

مرغ كنتاكي بامخلفات

85.000

95.000

چلوساده

35.000

40.000

خوراك مرغ بامخلفات

80.000

95.000

چلو ماهي

160.000

165.000

رولت گوشت بامخلفات

100.000

110.000

چلو خورشت فسنجان با مرغ

120.000

130.000

استامبولي با گوشت گوساله

90.000

95.000

چلو كباب برگ با گوشت گوسفند

190.000

200.000

چلوگوشت با گوشت گوساله

90.000

95.000

چلو خورشت قيمه

90.000

95.000

سوپ جو

20.000

25.000

زرشك چلو با مرغ

80.000

90.000

سالاد فصل با سس

15.000

15.000

چلو جوجه كباب

80.000

90.000

آب معدني

10.000

10.000

چلو خورشت قرمه سبزي

90.000

97.000

سوپ فرانسوي

40.000

45.000

خوراك كوبيده بامخلفات

80.000

90.000

صبحانه

40.000

40.000

(اسكان هر نفر تخت يك شبانه روز 120.000ريال و اسكان يك نفر اتاقهاى  3 و 4 تخته   250.000 ريال و براي اسكان ميهمانان همايش ها و اردوهاي دانشگاهي و ساير هر نفر تخت 150.000 ريال و تشك اضافى 50.000 ريال  مي باشد )

1.سالن اجتماعات به ظرفيت 250نفر براي برگزاري مراسم هر روز65.00.000ريال براي اساتيد وكارمندان ودانشجويان

واحد مشهد 50%تخفيف منظور مي گردد و سالن براي هركارگاه درهردوره ياجلسه 2 ساعت 4.000.000 ريال

مي باشد

2. 15%حق سرويس به كليه خدمات ارائه شده در رستوران تعلق مي گيرد.

3. استفاده از تخفيف 30%از غذا براي همكاران مشهد ماهانه تا مبلغ 2.000.000ريال ميباشد.

 


توضيحات : خواهشمند است پس از تماس تلفنى و نسبت به واريز 200.000 ريال طيق شماره حساب و شناسه بانكى ذيل اقدام نموده و فيش واريزى به همراه نامه به شماره فاكس 6631348 ارسال نماييد.

شماره حساب :0103483642005

شناسه بانكى:9999999911130

كد بانك:8593

 

 

حاضرين در سايت

ما 25 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم